Het transporttracé Andelst-Zetten-Dodewaard is onder te verdelen in het tracé Zetten-Dodewaard en Andelst-Dodewaard.

Persleidingentracé Zetten‐Dodewaard
Het persleidingentracé Zetten‐Dodewaard voert vanaf de kruising Magdalena‐Heldingstraat‐Molenstraat in Kesteren in zuidwestelijke richting tot aan de spoorlijn Elst‐Tiel. Het tracé ligt vervolgens aan de zuidzijde, parallel aan deze spoorlijn tot aan Parallelweg 1a. Hier buigt de leiding wederom in zuidelijke richting af, langs de Dodewaardsestraat en uiteindelijk onder de A15 door naar de rwzi Dodewaard aan de zuidzijde van de snelweg. Het leidingtracé ligt binnen twee gemeenten: de gemeente Overbetuwe en de gemeente Neder‐Betuwe.

Persleidingentracé Andelst‐Dodewaard
Het persleidingentracé Andelst‐Dodewaard loopt tot aan de nieuwe verbinding met het tracé Zetten‐Dodewaard. Dit tracégedeelte start ter hoogte van de kruising De Meijbrug‐Tielsestraat en voert vanaf hier aan de noordzijde van de Andeltsche Leigraaf parallel aan deze watergang in westelijke en vervolgens in noordelijke richting tot aan de A15. De leiding kruist daarbij de Wageningsestraat de Veldstraat en de Engelandstraat. Vervolgens voert het tracé over een korte lengte aan de zuidzijde langs de A15, waarna deze snelweg wordt gekruist en noordelijk van de snelweg wordt aangesloten op het tracé Zetten‐Dodewaard. Het grootste gedeelte van het tracé bevindt zich binnen de gemeente Overbetuwe. Alleen het meest noordwestelijke deel ligt binnen de gemeente Neder‐Betuwe.

De planning
In augustus 2019 zijn we gestart met het aanleggen van de leidingentracés.

Contactgegevens aannemer
Voor contact met de aannemer kunt u de omgevingsmanager van Vissers Ploegmakers, Timo Verkerk, benaderen. Hij is bereikbaar op 0412 - 724 801 of via omgevingsmanagerTSNO@vissersploegmakers.nl
.

Tracé Andelst-Zetten-Dodewaard

Augustus 2019: start werkzaamheden tracé Andelst-Zetten-Dodewaard