Zuivering van afvalwater wordt in de regio Noord gecentraliseerd om efficiënter en duurzamer te kunnen zuiveren. Door de herverdeling van afvalwaterverwerking kunnen de vernieuwde rwzi’s Tiel en Dodewaard in de toekomst het afvalwater vanuit de regio zuiveren. De kleinere rwzi's in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg kunnen zonder aanpassingen niet voldoen aan de strengere eisen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) en zullen op termijn te vervallen.

Er is circa 22 km aan nieuwe persleidingen nodig. Voor de aanleg van de persleidingen is in overleg met de betrokken gemeenten zoveel mogelijk gekeken naar ruimte in de bestaande wegbermen en overige openbare ruimten. Omdat de wegbermen de afgelopen jaren steeds voller zijn komen te liggen met nutsvoorzieningen zijn de mogelijkheden beperkt. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een groot deel van de persleidingen aan te leggen in agrarische percelen.

Voor het vestigen van de benodigde zakelijke rechten zijn we in gesprek met de betrokken grondeigenaren.

Het project Transportstelsels en rioolgemalen regio Noord bestaat uit verschillende fasen. De uitbreiding van de rwzi Dodewaard en de vernieuwing van de gemalen bevinden zich momenteel in de uitvoeringsfase. De bouwwerkzaamheden rondom de aanleg van de eerste transportleidingen tussen Andelst en Dodewaard zijn afgerond. De aanleg van tracé Zetten - Dodewaard ligt momenteel stil in afwachting van de definitieve vergunning van de Gemeente Overbetuwe. Klik hier voor meer informatie. Medio 2021 zal het hele project worden afgerond.

 

Aannemers en contactgegevens

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

 Rioolgemaal

 Aannemer

 Contactgegevens

 Eck en Wiel

 Van Hattum en Blankevoort

 Dhr. Jacobs

 088 - 186 5100

 Lienden 

 Van Hattum en Blankevoort

 Dhr. Jacobs 

 088 - 186 5100

 Ochten Houtkoperlaan

 Van Hattum en Blankevoort

 Dhr. Jacobs

 088 - 186 5100

 Andelst

 De Kuiper Infrabouw

 Dhr. A. de Kuiper

 085 - 040 97 00

 Zetten

 De Kuiper Infrabouw

 Dhr. A. de Kuiper 

 085 - 040 97 00
   

 Tracé

Aannemer

Contactgegevens

 Eck en Wiel

 Van der Ven

 Dhr. S. Blok

 0418 - 671510

 Lienden

 Van der Ven

 Dhr. S. Blok 

 0418 - 671510

 Kesteren

 Van der Ven

 Dhr. S. Blok

 0418 - 671510

Dodewaard

 Vissers Ploegmakers

 Timo Verkerk

 0412 - 724801

Andelst

 Vissers Ploegmakers

 Timo Verkerk

 0412 - 724801