Zuivering van afvalwater wordt in de regio Noord gecentraliseerd om efficiënter en duurzamer te kunnen zuiveren. Door de herverdeling van afvalwaterverwerking kunnen de vernieuwde rwzi’s Tiel en Dodewaard in de toekomst het afvalwater vanuit de regio zuiveren. De kleinere rwzi's in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg kunnen zonder aanpassingen niet voldoen aan de strengere eisen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) en zullen op termijn te vervallen.