Waterschap Rivierenland geeft voor 2020 ruim 340 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor beweiding door schapen. Daarnaast geven we ook 20 graslanden uit, meer informatie hierover is te vinden op www.wsrl.nl/pachten. 

Waterschap Rivierenland organiseert een informatieavond over de uitgifte op:

Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: hoofdkantoor Waterschap Rivierenland; De Blomboogerd 1, 4003 BX, Tiel
Tijdstip: 19.30 -21.00 uur

Inschrijving

Het gaat in totaal om 30 dijktrajecten. De uit te geven percelen zijn verdeeld over het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland en worden op 18 en 25 november 2019 uitgegeven. De inschrijving op de genoemde inschrijfdata sluit steeds om 12.00uur ’s middags.
U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.

Inschrijving 25 november 2019

Op de informatieavond zal een medewerker van het Waterschap aanwezig zijn om uitleg te geven over deze manier van inschrijven.
Lees ook de handleiding Negometrix.

Ecologie

Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden en biodiversiteit. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Het Waterschap besteedt hier in het traject van aanbesteding specifiek aandacht aan.

Heeft u gevonden wat u zocht?