Waterschap Rivierenland geeft voor 2022 ruim 354 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).

Het gaat in totaal om 28 dijktrajecten. De uit te geven percelen zijn verdeeld over het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland. Ze worden op 15 en 22 november 2021 uitgegeven. Kijk hier voor meer informatie.