Waterschap Rivierenland biedt bij inschrijving de onderstaande kavels op basis van geliberaliseerde pacht (art 7.397 lid 1 BW) aan: