Agrarisch ondernemers kunnen inschrijven voor de pacht van zes agrarische percelen van het waterschap. De inschrijving sluit op 1 april 2021 om 10.00 uur.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Zes agrarische kavels

Er worden in maart 2021 zes kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Woudrichem, Giessenburg, Ameide, Groesbeek en Aalburg. De grootte van de kavels varieert van ruim 1,5 hectare tot 7 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ruim 8 maanden t/m 31 december 2021, met uitzondering van Kavel 2 waarvoor een einddatum geldt van 30 november 2021. Eventueel kan nog maximaal 2 maal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Meer informatie over de percelen en de inschrijving staat op www.waterschaprivierenland.nl/pachten.