De Rijn zakt, eerst langzaam en later sneller. Vorst vangt het rivierengebied in ijs. Wat doet Waterschap Rivierenland?

De winterse uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht. Gevaar voor de dijken is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Door sneeuwval zijn de dijken glad, blijf thuis als de wegen niet veilig zijn. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden. IJs is vaak onbetrouwbaar.

Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij. Vandaag de laatste vlog van de dijkgraaf, de updates gaan nog even door.

De situatie

De top van de Rijn bij Lobith zakt richting 14m +NAP, daarna versnelt de daling. Op de Maas is de waterstand nog licht verhoogd maar dalend. Kwel doet zich op veel plaatsen voor. Hier en daar zijn wellen met zandzakken opgekist, om de stroomsnelheid te vertragen.

Op zowel sloten als uiterwaarden vormt zich ijs. Het ijs is onbetrouwbaar, schaatsen kan wel bij schaatsverenigingen in uw buurt.

 

Vanwege ijsvorming is tot nader bericht het varen op de boezemwateren van de Alblasserwaard niet toegestaan, zoals de Alblas, de Graafstroom en de Giessen. Ook zijn drie sluizen gestremd in Hardinxveld-Giessendam:

  • Steenenhoekse Kanaalsluis (ook bekend als Schutsluis Kolffgemaal)
  • Peulensluis
  • Damsluis

Dit zijn de mooiste beelden van vandaag.

coupure Heerewaarden
De coupure in de zomerkade bij De Kop in Heerewaarden, bij het voetveer over de Waal naar Varik.
Molendijk Heerewaarden
Woningen aan de Molendijk in Heerewaarden, een zomerkade omringd door de Waal.
Ochten woning eiland
De enige woning in de Gouverneurspolder bij Ochten, nu een eiland in de Waal.
Dodewaard sneeuw en ijs
De Waaldijk bij Dodewaard.
bever Lent
Een bever bij de Waaldijk in Lent. We houden in de gaten of bevers nu in dijken graven.
Voetbalveld Brakel
De velden van VV Brakel aan de Waal.
Wakkere Dijk sneeuw
Grazers op de Wakkere Dijk bij Poederoijen, nu het Munnikenland onder water staat.
wel opgekist in Ochten
In Ochten zijn wellen opgekist met zandzakken, om de waterstroom uit de ondergrond te vertragen.
IJs bij Kinderdijk
Bij Kinderdijk staan gemalen stil, maar het ijs heeft te lijden van sneeuw. Zoals in de Hoge Boezem van de Nederwaard.
Kinderdijk sneeuw ijs
Winters landschap bij Kinderdijk.

Lees hier de update van gisteren.