We bereiken de top van hoogwater op de Rijn, langzaam trekt de golf door het rivierengebied. Intussen maken sneeuw en ijs er een indrukwekkend landschap van. Wat doet Waterschap Rivierenland?

De ijzige uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht. Gevaar voor de dijken is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Verschillende gemeenten roepen op om voorzichtig te zijn op de dijken of sluiten dijkwegen af. Door sneeuwval zijn de dijken glad, blijf thuis als de wegen niet veilig zijn. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken.

Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij.

De situatie

Vandaag en morgen schommelt de waterstand op de Rijn bij Lobith rond 14,50m +NAP. Daarmee blijft de piek iets onder die van 2018 (14,64m). De Maas, Waal en Nederrijn staan overal tegen de dijken aan. Op de Maas schommelt de waterstand rond 10,50m +NAP bij Sambeek-Beneden. Ook hier staan de uiterwaarden vol.

Slot Loevestein, omringd door het hoge water van de Waal, Merwede en Afgedamde Maas.
Avelingen bij Gorinchem
IJsvorming in natuurgebied Avelingen bij Gorinchem, tussen het Kanaal van Steenenhoek (links) en de Merdewe (rechts).

We inspecteren onze dijken voortdurend. De buitenpolders en uiterwaarden staan vol. In het peilbeheer binnendijks houden we rekening met kwelwater en wellen.  Vorige week sloten we de coupure Lage Markt aan de Waalkade in Nijmegen. Andere coupures of permanente dijkbewaking zijn nu niet aan de orde.

storm op dijk
Harde wind en sneeuw op de Waaldijk bij Beneden-Leeuwen.

IJs op uiterwaarden en sloten

Het waterschap begrijpt de wens om te schaatsen nu er eindelijk weer ijs ligt. Maar schaatsen op uiterwaarden is gevaarlijk, doe het niet. Stroming en peilverschillen maken de ijsvloer onbetrouwbaar. Let ook op met schaatsen op sloten en vaarten. Het ijs kan onbetrouwbaar zijn door rivierwater dat onder dijken doorloopt ('kwel').

Sneeuw, ijs en hoogwater leveren veel bijzondere beelden op.

De molens van Kinderdijk, in de Alblasserwaard.
Sneeuwpret op de Waaldijk bij Boven-Leeuwen.

 

Besneeuwde dijken houden we goed in de gaten. De dijkpalen helpen om exacte locaties te delen.
IJs uiterwaarden
Bomen en struiken bevriezen in de uiterwaarden.
riet ijs
Bevroren rietvelden in de Alblasserwaard.

Lees hier de update van gisteren.