Vanochtend piekte de Rijn, de daling zet in. Tegelijk valt de vorst in. Wat doet Waterschap Rivierenland?

De winterse uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht. Gevaar voor de dijken is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Door sneeuwval zijn de dijken glad, blijf thuis als de wegen niet veilig zijn. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden.

Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij.

De situatie

De top van de Rijn bij Lobith was vanochtend op 14,53m +NAP. Vandaag zet de daling zachtjes in, die vanaf morgen versnelt. Op de Lek en de Merwede passeert de top vannacht. Op de Maas is de waterstand vandaag en morgen nog licht verhoogd bij het Land van Maas en Waal en bij de Bommelerwaard.

Grafiek Rijn info
De ontwikkeling van de golf op de Rijn, met momenten die voor het waterschap van belang zijn.

Overal staat het water nu tegen de rivierdijken. Kwel vormt zich op veel plekken achter de dijken: volle sloten en natte velden. Nu de piek afneemt, zal ook deze druk op het grondwater afnemen. Op zowel sloten als uiterwaarden zal zich ijs vormen. Dijkwegen zijn vaak glad door sneeuw en ijs.

Kinderdijk sneeuw ijs
Sneeuw en ijs bij de molens van Kinderdijk in de Alblasserwaard, met links de Hoge Boezem van de Overwaard en rechts Alblasserdam.

 

Schaatsen: alleen bij ijsvereniging

Op sommige plekken in Nederland helpen waterschappen bij het bevorderen van de ijsgroei. Maar de regionale verschillen zijn groot.

Waterschap Rivierenland raadt met klem af om te schaatsen op het ijs in uiterwaarden. Daarnaast roepen wij op om alleen te schaatsen op ijs gecontroleerd door ijsverenigingen. Schaatsen op natuurijs is altijd risicovol, nu zijn de risico's in het rivierengebied groter. Dit komt door kwelwater en stroming.

sneeuw Alblasserwaard
Sneeuw in de Alblasserwaard.

In het rivierengebied hebben wij te maken met uitzonderlijke omstandigheden: een combinatie van hoogwater op de rivieren, sneeuw en extreme vorst. Door de hoge rivierwaterstanden staan uiterwaarden vol en is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten. Omdat kwelwater een hogere temperatuur heeft dan het water in sloten, kan ijs hier en daar zwakker worden. Daarnaast moeten we op veel locaties met gemalen overtollig water afvoeren als gevolg van de vele kwel. Door het malen van sloten beweegt het water waardoor ijs zwak en onbetrouwbaar wordt.

Schaatsen in uiterwaarden is sowieso levensgevaarlijk. Door stroming van rivierwater is ijs in uiterwaarden per definitie onbetrouwbaar.

Maas Waal sneeuw sloot
Op veel plekken sneeuwden sloten dicht, juist nu er kwelwater doorheen moet. We maken ze weer open, zoals hier in het Land van Maas en Waal.

IJsvereniging in uw buurt

Wilt u schaatsen? Doe dit dan alleen op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken. En neemt u daarbij alstublieft de corona-maatregelen in acht. Voor meer informatie over ijsverenigingen in uw buurt en veilig schaatsen, kijk op schaatsen.nl.

Driel stuwen
De geopende stuwen bij Driel op de Nederrijn.

Lees hier de update van gisteren.