Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) houdt naast de hoeveelheid neerslag ook bij hoeveel vocht er verdwijnt: de verdamping. Uit kale grond verdampt weinig. Dat is anders op begroeide terreinen waar plantenwortels vocht wegnemen. De beschikbare hoeveelheid vocht hangt af van het verschil tussen de neerslag en verdamping. Het is niet eenvoudig om de verdamping te meten, omdat ook de planten zelf een rol spelen in het verdampingsproces.
 

 

Op dagen met hoge temperaturen en veel zonlicht, kunnen planten hard groeien en is er veel water nodig. Vlak na regen kunnen planten die groei ook realiseren. Zodra er meer zuigkracht nodig is om water uit de grond op te nemen, wordt de aanvoer van vocht geremd en vermindert de groei. Met de afname van de groei neemt ook de snelheid van de verdamping af.

Neerslagtekort berekenen gedurende het groeiseizoen

Het KNMI berekent het neerslagtekort gemiddeld over 13 referentiestations in Nederland gedurende het groeiseizoen (van 1 april tot en met 30 september).

Onderstaande grafiek toont het verloop in de tijd van het gemiddeld neerslagtekort (mm). Een stijgende lijn laat een toename in de droogte zien. Bij een dalende lijn is de hoeveelheid neerslag groter dan de verdamping en neemt de droogte gemiddeld over Nederland af. Voor de peilbeheerders van het waterschap laat het actuele neerslagtekort zien hoeveel droogte er is in het beheergebied.

Toename neerslagtekort

Na alle neerslag van afgelopen voorjaar stond het neerslagtekort eind mei op 0 mm. Tot halverwege juni liep het neerslagtekort weer op doordat er weinig neerslag viel en er zelfs een aantal tropische dagen (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) voorbij kwam met veel verdamping. In de tweede helft van juni deed de temperatuur een stapje terug en regende het vaker. Hierdoor nam het tekort weer geleidelijk af naar ongeveer 30 mm in de eerste week van juli. 


Aan de zwarte stippellijn in de grafiek hieronder is te zien dat men tot half augustus verwacht dat het tekort bijna niet zal toenemen. Ondanks dat het groeiseizoen al bijna vier maanden oud is, is er van een groot neerslagtekort nog geen sprake. Het voorjaar was dus aanmerkelijk natter dan eerdere jaren en volgens de verwachtingen blijft het neerslagtekort aan het begin van de zomerperiode ook nog ruim onder het ‘normaal’ (de blauwe lijn).