Afgelopen weken zijn er onder begeleiding van informateur Marianne Kallen-Moren verschillende gesprekken gevoerd om te komen tot een bestuursakkoord. Aan deze gesprekken namen de partijen BBB, PvdA, VVD, SGP, AWP en Ongebouwd deel.

De partijen hebben met zijn zessen onvoldoende aanknopingspunten gevonden om tot een nadere samenwerking te komen. Meerdere partijen zijn niet voor de keuze om een externe heemraad te accepteren in het college van dijkgraaf en heemraden. BBB, PvdA, SGP en Ongebouwd verkennen de mogelijkheid van een bredere samenwerking verder.