Als waterschap beheren we enkele vaarwegen binnen ons werkgebied (de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard). Ons uitgangspunt is dat we iedereen willen laten genieten van het water in ons gebied. Hier zijn wel regels voor vastgesteld. Als we ons samen aan deze regels houden, dan is er veel mogelijk!

De Scheepvaartverkeerswet(externe link) geeft algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van alle scheepvaartverkeer. De verkeersregels voor de binnenvaart zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement(externe link) (BPR). Hierin staan bijvoorbeeld de gedrags- en voorrangsregels, maximale snelheden, leeftijdsgrenzen en regels over verlichting, geluidsseinen en verkeerstekens.

Springen van bruggen of sluizen kan gevaarlijk zijn: een ongeluk ligt op de loer. Je ziet niet wat er onder water of onder een brugdek zit. Zwemmen doe je het best in zwemwater, bekijk hier de beste plekken(externe link).

Springen vanaf een brug of sluis kan gevaarlijk zijn.

In aanvulling op het BPR hebben we een aantal specifieke zaken in onze eigen regelgeving vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan maximale scheepsafmetingen, maximale vaarsnelheden en regels omtrent het ligplaats nemen/afmeren. Ook in de Keur Waterschap Rivierenland 2014(externe link) zijn regels opgenomen om veilig varen te bevorderen en om overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen, flora en fauna te voorkomen.

Aanvullende regels van Waterschap Rivierenland

Regels voor (gemotoriseerd) varen

Voor gemotoriseerd varen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard (o.a. de Alblas, de Graafstroom en de Giessen) moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. In algemene regel WT 18 is bijvoorbeeld opgenomen wat de maximaal toegestane afmeting/diepgang van vaartuigen op de diverse trajecten is. Voldoe je niet aan de algemene regel, dan mag je niet gemotoriseerd varen. In uitzonderlijke gevallen is het dan mogelijk wel een vergunning te krijgen. 
Op onze webpagina Varen op vaarwegen lees je hier meer over.

Bedieningstijden sluizen en bruggen

De bedieningstijden van sluizen en bruggen zijn terug te vinden in de regeling Bedieningstijden sluizen en bruggen Waterschap Rivierenland, op de webpagina Bedieningstijden sluizen en bruggen Waterschap Rivierenland en in de A.N.W.B. Vaaralmanak.

Ligplaats-/afmeerverbod

Voor de Beneden-Linge, Buiten-Giessen en een gedeelte van de Binnen-Giessen geldt een afmeer-/ligplaatsverbod. Dit is vastgelegd in twee verkeersbesluiten. Onderaan deze pagina vind je de links naar deze verkeersbesluiten.  
Voor alle wateren geldt dat je alleen mag afmeren aan een voorziening (zoals een steiger). Op de bevaarbare Linge is het ook toegestaan te ankeren. In artikel 4.3 van de keur is bepaald dat het verboden is om haaks af te meren. Dit verbod geldt niet voor jachthavens. In algemene regel WT 21 is opgenomen in welke andere gevallen ook vrijstelling wordt verleend van dit verbod.

Nachtvaartverbod

Op alle vaarwateren geldt een vaarverbod tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst. Dit geldt niet voor de Linge tussen Arkel en de sluis in Asperen.
Voor evenementen kan soms een uitzondering van het nachtvaartverbod worden gemaakt, zie algemene regel WT20.
Neem bij vragen of twijfel contact met ons op via vergunningen@wsrl.nl.

Foto handhavers

Toezicht en handhaving

Toezichthouders en bijzonder opsporingsambtenaren (Boa’s) van Waterschap Rivierenland houden toezicht op de naleving van de regels. Zo wordt bijvoorbeeld toegezien op het bezit van vaarbewijzen, dat de uitrusting van vaartuigen in orde is en het afmeren van vaartuigen.

Klachten of meldingen op en over vaarwegen kun je 24 uur per dag melden bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via e-mail: Meldpunt-handhaving@wsrl of telefonisch: (0344) 64 94 10. 

Vergunningen

Voor vragen over vergunningen kun je een e-mail sturen aan vergunningen@wsrl.nl.
Waterschap Rivierenland denkt graag met u mee. Vaak is het verstandig om vooraf met ons te overleggen; dat bevordert een vlotte afhandeling.

Meer informatie:

Heeft u gevonden wat u zocht?