Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen. 

In artikel 3.2 lid 4 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 is een algemeen verbod opgenomen om zich zonder vergunning van het bestuur met een vaartuig voortbewogen door mechanische kracht op oppervlaktewateren te bevinden. In hoofdstuk 4 van de keur zijn specifieke verboden ten aanzien van de vaarwegen in beheer van het Waterschap Rivierenland opgenomen.

In algemene regel WT 18 is opgenomen in welke gevallen vrijstelling wordt verleend van dit vaarverbod op vaarwegen.

In artikel 4.1, eerste lid van de keur is een nachtvaartverbod opgenomen: tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang is het verboden met een motorboot te varen.
Dit verbod geldt niet voor het varen op de Linge tussen Arkel en de sluis te Asperen en de gekanaliseerde Linge.
Voor evenementen geldt een vrijstelling van het nachtvaartverbod. 
In algemene regel WT 20 is opgenomen in welke gevallen deze vrijstelling geldt, wat de voorwaarden zijn en hoe u dit moet melden.

In artikel 4.3 van de keur is bepaald dat het verboden is om haaks af te meren. Dit verbod geldt niet voor jachthavens.
In algemene regel WT 21 is opgenomen in welke andere gevallen ook vrijstelling wordt verleend van dit verbod.

Voor de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne geldt bovendien een ligplaatsverbod. Informatie over het innemen van een ligplaats op de Linge vindt u op de pagina  "Ligplaats innemen op de Linge".

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen.

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Dan is het gemotoriseerd varen in uw geval niet toegestaan en is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervoor vergunning te krijgen. Neem hiervoor contact op met het waterschap. 

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht van Waterschap Rivierenland (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Zie ook

De folder Goede reis over de Linge bevat informatie om het varen plezierig en veilig te laten verlopen.
Op onze pagina Varen vindt u informatie over regels en handhaving t.a.v. gemotoriseerd varen.

Regelgeving

 

Heeft u gevonden wat u zocht?