Voor alle wateren in het beheergebied van Waterschap Rivierenland geldt een vaarverbod voor gemotoriseerd varen. Dit met uitzondering van de wateren die daarvoor zijn aangewezen. Voor gemotoriseerd varen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard (onder andere de Alblas, de Graafstroom en de Giessen) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarnaast gelden regels voor veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen. In de Keur worden hiervoor regels gesteld.