Vrijdagavond 17 november is een leiding van het waterschap in Beuningen bij de kruising van Hogewaldstraat en de van Heemstraweg geraakt door werkzaamheden. Door deze leiding stroomt normaal gesproken het gezuiverde water van de afvalwaterzuivering in Nijmegen-Weurt naar de Waal. Dit water voeren we nu op een andere manier af. Ook bereiden we de reparatie van de leidingbreuk voor. De situatie kan de komende tijd overlast voor de directe omgeving veroorzaken. Deze proberen we zoveel mogelijk te beperken.

 

Afvoer van water

We voeren het gezuiverde water op een andere manier af dan normaal. Totdat de aannemer de leiding heeft gerepareerd. Daarom hebben we de peilen van sloten uit voorzorg laten zakken om het gezuiverde water van de zuivering via de sloten in de polders naar de Maas af te voeren. Deze sloten zijn in (licht)blauw zichtbaar op onderstaande kaart. Wij raden veedrenking, het gebruik van dit water door vee, af vanuit deze sloten.

Ongezuiverd water naar de Waal

Het is wisselvallig weer en er is hoogwater op de rivieren. Dit betekent dat de sloten zich snel vullen met regenwater en kwel. En nu met het gezuiverde water. Daarom gebruiken we nu ook gemaal de Biezen (in het Westerpark in Nijmegen) om water af te voeren. Via dit gemaal storten we ongezuiverd afvalwater over op de Waal. Dit doen we om te voorkomen dat er ongezuiverd afvalwater in het stedelijk oppervlaktewater (vijvers en sloten) terecht komt. Op de Waal verdunt het vuile water snel.

Reparatie en wegafsluiting Hogewaldstraat

Daarnaast bereiden we de reparatie van de leiding voor. Hierover nemen we contact op met de bewoners van de huizen in de directe omgeving. In verband met de reparatie is de Hogewaldstraat in Beuningen de komende tijd afgesloten.

situatie Beuningen in kaart

Het volledige nieuwsbericht vindt u hier.