Waterschap Rivierenland verbreedt deze week de sloot die langs de Koningin Wilhelminalaan loopt. De sloot wordt vijf meter breder. 

Hierdoor verbetert de afvoer van water naar het poldergemaal bij het Kanaal van Steenenhoek en naar de plaats waar het nieuwe poldergemaal Hardinxveld-Zuid moet komen, ruim 1 km ten westen van het huidige gemaal. Dit laatste gemaal moet nog gebouwd worden en gaat het huidige gemaal vervangen. Het zijn de laatste maatregelen die uitgevoerd worden na de wateroverlast van augustus 2015. Met de maatregelen beperken we de kans op wateroverlast bij hevige regenval.

Overigens krijgt Hardinxveld-Giessendam in 2026 nog een nieuw gemaal: een boezemgemaal dichtbij het Kolffgemaal. Dit nieuwe boezemgemaal loost rechtstreeks op de Beneden-Merwede en zal samen met de gemalen in Kinderdijk zorgen voor de afwatering van de hele Alblasserwaard.

Lees meer over de aanleiding en de planning van beide gemalen.

Huidig en nieuw gemaal Boven-Hardinxveld