De werkzaamheden aan en rondom de Molenkade in Groot-Ammers gaan na bijna drie jaar richting afronding. De Molenkade is al grotendeels op hoogte en op sterkte gebracht.

Op de kruin van de kade is een voorbelasting van gebroken puin aangebracht die ervoor moet zorgen dat de ondergrond inklinkt. Gedurende een half jaar wordt de inklinking gemeten. Zodra de ondergrond stabiel is, kunnen de werkzaamheden worden hervat. Aannemer JdB zal dan de voorbelasting verwijderen en het nieuwe fietspad asfalteren. Ondertussen worden eind oktober twee duikers aangebracht in de toevoerende sloot naar de Graaflandse molen en zal er op een aantal plaatsen langs de nieuwe watergang beschoeiing worden aangebracht.

Het nieuwe fietspad met veilige bypasses rondom de molens zal in de zomer van 2020 gereed zijn. De tijdelijke omleiding is tot die tijd nog in gebruik en loopt nu over een nieuw aangelegde landbouwbrug. Deze brug is aangebracht om de grondeigenaren toegang tot de percelen ten westen van de nieuw gegraven watergang te verlenen. Het versterken van de Molenkade is niet het enige wat de laatste jaren is opgepakt. Er ligt een nieuwe brede poldersloot 70 meter polder inwaarts. Tevens zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd ter verbetering van de waterkwaliteit. Het polderwater wordt tegenwoordig afgevoerd naar het nieuwe gemaal Graafland. Het overbodige gemaal Achterland zal in het voorjaar van 2020 worden verwijderd. 

Lees meer over de versterking aan de Molenkade. Deze versterking is onderdeel van het Gebiedsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H). De komende jaren zullen nog meer regionale keringen in het gebied worden versterkt.