Van begin oktober 2020 tot begin november 2020 vervangt Waterschap Rivierenland de damwand van het dijklichaam van de Nieuwe Zuiderlingedijk aan de zuidzijde van de Lingesluis in Asperen.

De exacte plaats van de werkzaamheden is op onderstaande afbeelding weergegeven.

 

De bestaande houten damwand wordt vervangen door een stalen damwand over een lengte van ca. 46 meter. De werkzaamheden worden uitgevoerd zonder veel hinder voor het (vaar)verkeer. Als de werkzaamheden zijn afgerond, kan een veilige primaire waterkering worden gegarandeerd.

De werkzaamheden worden volledig vanaf het water uitgevoerd met een werkschip en een ponton. Tijdens de uitvoering kunnen gebruikers van de vaarweg door de westelijke Lingesluis. Met de grotere schepen vindt onderlinge afstemming plaats over het passeren van de werkzaamheden.

Voor het aanbrengen van de nieuwe damwandconstructie wordt gebruik gemaakt van een trillingsarme methode, de push-pull damwanddrukker. Omwonenden van de werklocatie zullen daardoor weinig trillingshinder ondervinden. Enige geluidshinder kan voorkomen, maar dat wordt uiteraard tot een minimum beperkt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Gianotten, projectleider civiel technische werken Waterschap Rivierenland, via j.gianotten@wsrl.nl of 06-51 25 76 77.