Van begin oktober 2020 tot begin november 2020 vervangt Waterschap Rivierenland de damwand van het dijklichaam van de Nieuwe Zuiderlingedijk aan de zuidzijde van de Lingesluis in Asperen.