Waterschap Rivierenland gaat maandag 15 november weer verder met de aanleg van de geplande rioolpersleiding in Hemmen, onder andere door een aantal bomen te kappen. Het waterschap wil het afvalwater vanuit de dorpen Randwijk en Zetten gaan zuiveren in de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de A15 in Dodewaard. De nieuwe persleiding transporteert het afvalwater naar deze zuivering. Een groot deel van de werkzaamheden vindt plaats op het Landgoed Hemmen.

Centralisatie

De werkzaamheden zijn een onderdeel van de centralisatie van het zuiveren van rioolwater. Met deze centralisatie willen we het afvalwater efficiënter en duurzamer zuiveren en voldoen aan de Kaderrichtlijn Water in verband met lozing op de Linge. We bouwen een aantal kleinere rioolwaterzuiveringen (rwzi's) rondom Tiel af. Het afvalwater vanuit die regio’s wordt dan afgevoerd naar de grote rwzi's in Tiel en Dodewaard. Om dit extra afvalwater te kunnen verwerken zijn deze rwzi's uitgebreid. Als de werkzaamheden gereed zijn, sluiten wij de verouderde rioolwaterzuivering in Zetten.