In maart 2019 werd het werk aan de golfbaan in Spijk stilgelegd, nadat Waterschap Rivierenland, gemeente West Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland vervuiling constateerden. De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn ervoor verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben een plan van aanpak opgesteld voor het ophogen en inpakken van de vervuilde grond.