De dijken die in 1995 ternauwernood het hoogwater keerden, worden niet ontzien door voertuigen zoals motorcrossers en buggyrijders. Met name in de Betuwe en de Bommelerwaard trekken deze diepe sporen in de grasmat. Waterschap Rivierenland gaat intensief handhaven.