De dijken die in 1995 ternauwernood het hoogwater keerden, worden niet ontzien door voertuigen zoals motorcrossers en buggyrijders. Met name in de Betuwe en de Bommelerwaard trekken deze diepe sporen in de grasmat. Waterschap Rivierenland gaat intensief handhaven.

Het is de grasmat die de dijk stevigheid geeft; als een beschermende huid die de onderliggende zand- en kleilagen beschermt. Beschadigingen in de grasmat kunnen bij hoogwater leiden tot uitspoeling en uiteindelijk bezwijken van een dijk.
Daarom let het waterschap scherp op goed onderhoud aan de grasmat. Vanwege het grote belang van een sterke dijk, staan er flinke sancties op het moedwillig beschadigen van een ‘waterstaatswerk’. De komende periode gaan dijkbeheerders en handhavers van het waterschap intensief handhaven op crossers langs de rivierdijken.

#hohohoogwater

Deze week is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. In het rivierengebied en was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Hoogwater is niet te onderschatten. Met #hohohoogwater vertellen de waterschappen het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.