De stemmen zijn voor een groot deel geteld. Hiermee zijn de voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen in Waterschap Rivierenland bekend. BBB wordt de grootste partij met 6 zetels. De uitslag is nog een momentopname. Er ontbreken nog cijfers van een paar gemeenten. Wij houden rekening met een foutmarge van een zetel per partij.

BBB wordt de grootste partij met 6 zetels. Water Natuurlijk volgt met vijf zetels. CDA en PvdA volgen met drie zetels. VVD, Partij voor de Dieren en SGP staan op twee zetels. ChristenUnie, AWP en JA21 krijgen ieder een zetel.

Voorlopig resultaat

Opkomst hoger dan in 2019

Zoals het er nu naar uitziet is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen ca. 57%. Dat is hoger dan in 2019. Toen was het opkomstpercentage 53,4%. 

Voorlopige verdeling in procenten

Hieronder staat het voorlopige aantal stemmen per partij en de zetelverdeling.

Partij

Aantal stemmen in %

Zetels 2023

Zetels 2019

BBB

19,49%

6

-

Water Natuurlijk

15,73%

5

4

CDA

10,48%

3

4

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

9,65%

3

3

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

8,98%

2

2

VVD

8,93%

2

3

Partij voor de Dieren

8,13%

2

2

ChristenUnie

4,70%

1

1

JA21

3,82%

1

-

AWP voor water, klimaat en natuur

3,75%

1

1

50PLUS

2,45%

-

2

Belang van Nederland (BVNL)

2,34%

-

-

Water Lokaal

1,56%

-

-

Totaal100%2622

Definitieve uitslag

Op donderdag 23 maart maakt de voorzitter van het centraal stembureau, dijkgraaf Co Verdaas, om 13.30 uur de definitieve verkiezingsuitslag bekend. De 26 nieuwe bestuursleden vormen straks samen met de vier benoemde bestuursleden voor de geborgde zetels het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Op 29 maart worden de nieuwe bestuursleden beëdigd.

De komende vier jaar maken zij de keuzes over het werk van het waterschap: zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater.

Dijkgraaf Co Verdaas: “De wereld is volop in beweging. Dat geldt ook voor de watersector. Net als de rest van Nederland is het rivierengebied nog lang niet af. Het nieuw gekozen bestuur staat voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer. Ik wil graag iedereen bedanken die zijn stem voor het waterschapsbestuur heeft uitgebracht.”