Vorig jaar augustus is de aannemer begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst opgesteld met een plan van aanpak. Daarin staan werkwijzen en afspraken over de termijnen om de milieudoelen te behalen. Lees meer op de website van de gemeente West Betuwe.