Om de werkzaamheden voor de dijkversterking uit te voeren is de Waaldijk tussen Lent en Slijk-Ewijk tot komende winter voor alle verkeer afgesloten. Helaas blijken veel bewoners de waarschuwingsborden en afzettingen te negeren. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en bijna-ongelukken. Bouwcombinatie De Betuwse Waard plaatst daarom extra hekken en camera’s en doet een dringend beroep op bezoekers om zich aan de maatregelen te houden. 

Werkzaamheden

Waterschap Rivierenland versterkt de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen). Dit is onder andere nodig vanwege de klimaatverandering. De werkzaamheden vorderen gestaag. Tussen Lent en de Grote Altena zijn bijna alle damwanden aangebracht en vanaf mei zijn er alleen nog grondwerkzaamheden. Verder wordt de vorm van de dijk zowel binnen- als buitendijks aangepast, een deel van de bestaande steenbekleding buitendijks vervangen en een nieuw wegdek aangebracht. De verwachting is dat deze werkzaamheden in oktober van dit jaar klaar zijn. Dan gaat dit deel van de dijk weer open voor alle verkeer.

Volgende deel in najaar

Daarna gaat de aannemer verder met de dijk tussen de Grote Altena tot Wolferen. Vanaf oktober 2022 tot januari 2024 is daar de dijk afgesloten vanwege de werkzaamheden. 

De dijk bij Sprok (Lent) is als laatste aan de beurt.

Meer informatie

Op de projectwebsite staat informatie over onder andere de dijkclusters, en een filmpje met de verschillende technieken om de dijk te versterken.