In het algemeen spreken we van droogte als tijdens een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel water verdampen.

Droogte in het rivierengebied

In het rivierengebied is er minder snel sprake van droogte dan op andere plaatsen in Nederland. Vanuit de grote rivieren kunnen we nog lang water het gebied in pompen. Bovendien bestaat het grootste deel van het rivierengebied uit kleigronden; dat maakt dat het grondwater niet zo snel daalt. In gebieden met een zandige ondergrond in het oosten van het rivierengebied daalt het grondwaterpeil sneller. Dit gebied is daardoor kwetsbaarder voor droogte.