Met elkaar kunnen we droogte beter tegengaan. Als overheid alleen kunnen we namelijk weersextremen niet altijd voorkomen. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Wat doet u?