Met elkaar kunnen we droogte beter tegengaan. Als overheid alleen kunnen we namelijk weersextremen niet altijd voorkomen. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Wat doet u?

Wat kunt u als bewoner doen?

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen. In tijden van droogte is het belangrijk dat u zuinig omgaat met (kraan)water. Als u een regenton plaatst of regenwatervijver aanlegt, kunt u dat water gebruiken voor de tuin. Meer inspiratie vindt u op www.hohohoosbui.nl.

Wat kunt u als agrarisch ondernemer doen?

In tijden van droogte is het extra belangrijk om met ondernemers in uw directe omgeving afspraken te maken over het waterverbruik, zodat zo lang mogelijk voor iedereen water beschikbaar is. Extreme weersituaties zullen vaker voor gaan komen. Het is verstandig om nu al maatregelen te nemen tegen toenemende droogte. Denk aan wateropslag, druppelirrigatie of regelbare drainage. Met deze maatregelen wordt uw bedrijf minder afhankelijk van waterinname en minder gevoelig voor mogelijke beregeningsverboden. Als de maatregelen innovatief zijn, komt u in aanmerking voor subsidie van Waterschap Rivierenland. Meer over de subsidie staat op www.wsrl.nl/waterbesparen.