Vandaag, 1 april, begint het groeiseizoen: de periode in het jaar dat de vraag naar water toeneemt in de natuur en de landbouw. We houden na de natte winter water vast, want ook in het rivierengebied maakte de lente een droge start.

Door hoogwater op de grote rivieren en door neerslag was het rivierengebied afgelopen winter nat en het grondwater goed aangevuld. Maart was droog en warm, net als april naar verwachting. Daardoor dalen nu de grondwaterstanden, ook in het rivierengebied.

Water vasthouden

Ons peilbeheer richt zich nu op water vasthouden. Stuwen staan op het hogere zomerpeil. Vanuit de grote rivieren brengen we zorgvuldig water in het systeem van sloten en vaarten. Nu het vaarseizoen start, letten we goed op het waterpeil bij het schutten van de sluizen.

Nachtvorst

De vraag naar water neemt langzaam toe. Het rivierengebied staat bekend om de fruitteelt. Komende week worden er een paar koude nachten verwacht met kans op nachtvorst. Om de knoppen van de fruitbomen te beschermen tegen nachtvorst willen sommige fruittelers beregenen tijdens nachtvorst. Het waterschap heeft daarom de waterstanden in de fruitteeltgebieden verhoogd, zodat er meer water beschikbaar is.

Droogte en neerslagtekort

Vanaf vandaag houdt het KNMI het neerslagtekort weer bij; het verschil tussen de gevallen neerslag en de verdamping. Rijkswaterstaat publiceert vanaf vandaag regelmatig de Droogtemonitor.

Meer over droogte in het rivierengebied.