Water vormt vaak een goede verbinding tussen natuurgebieden. Daarom werkt Waterschap Rivierenland aan vier ecologische verbindingszones, als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. De locaties hebben vaak waterberging als bijkomend voordeel.

De zones (externe link)liggen in Heumen-Horssen (Maas en Waal), Diefdijk Noord (West-Betuwe), Linge (Betuwe) en Capreton (Bommelerwaard). Doel is om natuurgebieden te verbinden tot een geschikte leefomgeving voor doelsoorten als kamsalamander, rietzanger en winde.

Afbeelding: verbinden van locaties maakt een ecologische verbindingszone

Afbeelding: verbinden van locaties maakt een ecologische verbindingszone

De ecologische verbindingszones zijn een combinatie van schoon en gezond water met gevarieerde groenstroken. Met de aanleg van de zones werkt het waterschap tegelijk aan waterberging en waterkwaliteit. Dat helpt bij nieuwe uitdagingen als droogte en hoosbuien.

De aanleg van de ecologische verbindingszones, opgeteld 12 hectare, moet gereed zijn eind 2021. De totstandkoming wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en gesubsidieerd door de Europese Unie via de programma’s ELFPO en POP3.

Linge: drie locaties

Aan de Panderweg in Lienden is aan de Linge een vispaaiplaats aangelegd. Deze vispaaiplaats staat in verbinding met de Linge en er is een watergang met breed onderwaterbanket. Dit maakt het uitermate geschikt voor vissen om te paaien.

In Geldermalsen is de ecologische verbindingszone in combinatie met waterberging aangelegd ten zuiden van de Linge, tegenover Tricht, naast het Trichtsevoetpad. Verhogingen en poelen dragen bij aan een grotere ecologische variatie. De afvalwaterzuivering wordt aan het zicht onttrokken door een extra verhoging. De vispaaiplaats wordt stroomop- en afwaarts aangesloten op de Linge, gericht op een lichte stroming voor flora en fauna.

In Geldermalsen en Wadenoijen zijn langs de Linge nevengeulen gecreëerd. Ook de oevers van de Linge tegenover Deil, bij de monding van de Bisschopsgraaf, worden natuurvriendelijk ingericht.

Nieuwe paaiplaats voor vis in Lienden.
Nieuwe paaiplaats voor vis in Lienden.

Culemborg: Diefdijk-Noord

Ten zuiden van Werk aan ’t Spoel bij Culemborg kreeg een bestaande watergang een natuurvriendelijke oever, ten behoeve van de kamsalamander en ter verbetering van de waterkwaliteit. Langs de Prijsseweg zijn twee poelen voor de kamsalamander ingericht.

De nieuwe oever bij de bunkers van de Diefdijk.
De nieuwe oever bij de bunkers van de Diefdijk.

Bommelerwaard: Capreton

De Capreton is een belangrijke watergang in de Bommelerwaard tussen Zuilichem en Aalst. Met nieuwe paaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers is hier bijgedragen aan een nat-droge verbindingszone tussen bestaande natuurgebieden aan de Van Heemstraweg, de Meidijk en de Afgedamde Maas.

De paaiplaatsen aan de Capreton na oplevering.
De paaiplaatsen aan de Capreton na oplevering.

Maas en Waal: Heumen tot Horssen

In de hogere delen van het Land van Maas en Waal zijn bij Wijchen en Bergharen natuurvriendelijke oevers aangelegd. Die dragen bij aan de nat-droge verbindingszone tussen bestaande natuurgebieden als het vennengebied onder Wijchen en de bossen van Leur en Bergharen.

De natuurvriendelijke oever in Wijchen in aanleg.
De natuurvriendelijke oever in Wijchen in aanleg.
Europa vlag

Heeft u gevonden wat u zocht?