Elke zes jaar beschrijft Waterschap Rivierenland welke stappen het wil gaan zetten. In het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 “Versterken. Verbinden. Vergroenen.” presenteren we onze plannen voor de komende zes jaar. Ons algemeen bestuur heeft het waterbeheerprogramma op vrijdag 26 november goedgekeurd.

Versterken, verbinden en vergroenen

Het waterbeheerprogramma heeft de titel “Versterken. Verbinden. Vergroenen.”. Met dit waterbeheerprogramma maken we geen nieuw beleid. We beschrijven de uitvoering van bestaand beleid en onze voornemens om nieuw beleid te maken. We bouwen uit wat al goed gaat en maken beter wat nog aandacht nodig heeft. We versterken.

We werken in een dynamische omgeving met complexe maatschappelijke opgaven die we samen met onze partners moeten oppakken. We vinden het belangrijk om te verbinden. Daarom besteden we een apart hoofdstuk aan samenwerking.

Ook vergroenen is een prominent thema in dit waterbeheerprogramma. We besteden aandacht aan extreem weer, klimaat- en energieneutraliteit en circulariteit. Tot slot leest u uiteraard over ons dagelijks werk en onze andere speerpunten. Van het bijdragen aan een fijne leefomgeving voor mens en natuur tot het beheer van water en dijken. Van het beschermen tegen overstromingen tot het eerlijk verdelen van water en het werken aan schoon water.

Leest u met ons mee?

We nemen u graag mee door ons programma. Op onze interactieve pagina leest u welke stappen we de komende jaren willen zetten. Leest u mee? Bij elk onderwerp kunt u doorklikken naar het daadwerkelijke hoofdstuk van het programma. U kunt ook het hele waterbeheerprogramma bekijken.

Bekijk de interactieve pagina

Bekijk het hele waterbeheerprogramma