In de polder Oude Doorn bij Almkerk realiseren ZLTO en Waterschap Rivierenland de laatste waterberging in een lange reeks, om wateroverlast te beperken in Altena. Op maandag 21 maart markeerden bestuurders ter plaatse deze mijlpaal.

Door extreme neerslag kampte het landelijk gebied van Altena in 2014 en 2015 met wateroverlast. Tal van maatregelen volgden: waterbergingen, ruimere watergangen en riolen, nieuwe duikers en stuwen, natuurvriendelijke oevers. Zo wordt het watersysteem robuuster.

Als laatste in de reeks maatregelen is nu de waterberging ‘Alm en Biesbosch’ in Almkerk gereed. ZLTO leidde het project, dat mede mogelijk werd gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3. Watergangen werden groter en kregen natuurvriendelijke oevers, akkerranden zijn vergraven en er kwam een waterberging van 1,6 hectare.

De laatste oever wordt vergraven.

Klimaatrobuust

Esther Groenenberg, heemraad Waterschap Rivierenland: “Deze waterberging is de laatste maatregel in een lange reeks, om wateroverlast in Altena te beperken. In dit geval is het waterschap co-financier en ZLTO is onze partner als trekker van dit project met twee grondeigenaren. Mijn complimenten voor jullie vasthoudendheid om hier het watersysteem klimaat robuust te maken. In de ‘polder van de toekomst’ blijf ik graag met ZLTO zoeken naar wat wel en niet werkt in Altena.”

Navolging

Janus Scheepers, bestuurder ZLTO: “Ik ben blij dat Waterschap Rivierenland, ZLTO en lokale agrariërs de handen ineen hebben geslagen om het water te beheersen en het belang van natuur en landbouw dienen. De steun van de provincie Noord-Brabant en de EU was onontbeerlijk. Het project ‘Alm en Biesbosch’ verdient navolging. De oplevering van de waterberging leidt niet alleen tot een betere beheersing van het wassende water, maar zorgt er ook voor dat boeren hun maatschappelijk belangrijke werk kunnen blijven doen. Dat is belangrijker dan ooit, zo leert deze tijd ons."

Bestuurders van waterschap en ZLTO, uitvoerders en grondeigenaren bij de oplevering in Almkerk.

Extreem weer

Tientallen maatregelen in Altena(externe link) moeten wateroverlast bij extreme neerslag tot een minimum beperken. Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe, ervaart Waterschap Rivierenland. Zoals langere periodes van droogte, hevige neerslag, vaker hoogwater op de rivieren. Naast maatregelen die het waterschap neemt, kunnen bewoners en bedrijven ook zelf helpen om gevolgen op te vangen.