Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

De neerslag van de afgelopen periode heeft de bovengrond weer een beetje vochtig gemaakt. Hierdoor is de watervraag nu tijdelijk wat lager. We hebben de neerslag zoveel mogelijk vastgehouden, maar er is helaas onvoldoende gevallen om een definitief einde te maken aan het neerslagtekort. Vooral in het oosten en zuiden van ons beheergebied moeten we nog water vanuit de rivieren inlaten om de waterpeilen te handhaven. De waterstanden in onze deelwatersystemen staan nog steeds hoger ingesteld op plekken waar dat mogelijk en nodig is. We merken dat de begroeiing in onze watergangen begint toe te nemen en dat we meer weerstand ondervinden bij het transport van water door de watersystemen.

Peilbeheersing

Ondanks een lokale bui zal het droge weer voorlopig aanhouden. Daarom is het zaak om de komende weken onze watervoorraden op peil te houden. We verwachten dat we deze week onze aanvoer langzaam moeten gaan opvoeren. Zo compenseren we wegzijging en verdamping. En kunnen we aan een toenemende watervraag blijven voldoen. Ook zijn we deze week extra alert op grotere verschillen in waterpeil tussen het begin en eind van een watergang. Dit kan ontstaan door begroeiing in onze watergangen. Door alert te zijn kunnen we tijdig ingrijpen als het water de haarvaten van het watersysteem niet meer bereikt. We verwachten een rustige week en geen bijzonderheden.