Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Actuele toestand watersysteem

Met de winter in aantocht is het vrij rustig rondom het peilbeheer. De grond in ons werkgebied is nog steeds vrij nat en grotendeels verzadigd. De grondwaterstanden zijn gemiddeld hoog en dat is normaal voor de tijd van het jaar.

Bijna alle deelwatersystemen zijn ingesteld op het winterpeil of nog een klein beetje daarboven.

Op de hogere delen van onze watersystemen dalen de waterstanden een beetje. Dat compenseren we door een wat water in te laten vanuit de grote rivieren, de boezems of de Linge. Ook draaien sommige inlaatgemalen af en toe een paar uur.

Door het bewolkte weer van de afgelopen week hebben sommige zonnepaneelstuwen moeite om voldoende spanning op te bouwen. Daarom is extra aandacht nodig voor de bediening van de stuwen door peilbeheerders en onderhoudsmedewerkers.

Peilbeheersing

We krijgen aankomende week te maken met een mix van weertypes waarop we mogelijk moeten anticiperen. We verwachten weinig hinder te ondervinden van de koude nachten aan het begin van de week. De kans is wel groot dat we voor of tijdens de kerstdagen moeten overschakelen naar het afvoeren van overtollig regenwater. Natuurlijk is dit afhankelijk van de laatste weersverwachtingen en de hoeveelheid neerslag die daadwerkelijk gaat vallen. We zullen de situatie actief monitoren en zo nodig handelen.

Op dit moment zijn de verwachte neerslaghoeveelheden geen reden om bijzondere maatregelen te treffen. We verwachten geen problemen, omdat de rivierwaterstanden niet verhoogd zijn en we het water goed kunnen bergen en afvoeren.