Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Actuele toestand watersysteem

De bodem is nat en grotendeels verzadigd door alle neerslag van de afgelopen periode. Onze gemalen hebben volop gedraaid om het water af te voeren en we merken nu dat de afvoer aan het afnemen is. Op veel plaatsen staan er nog wel plassen op het land.

De grondwaterstanden zijn gemiddeld hoog en dat is normaal in deze tijd van het jaar. De meeste watersystemen staan inmiddels ingesteld op het winterpeil of nog een klein beetje daarboven. Behalve in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, daar staan de systemen nog tussen zomer- en winterpeil in. In deze gebieden gaat de overgang naar winterpeil in kleinere stapjes en duurt het proces iets langer dan in de andere deelgebieden van ons waterschap.

Op 1 december is in Alm en Biesbosch de schouw over de B-watergangen van start gegaan en deze duurt nog tot en met aanstaande donderdag.

Peilbeheersing

Door het natte weer gaan we in de watersystemen die nog niet op winterpeil staan de laatste stap naar winterpeil doorvoeren. Uitzondering zijn de gebieden Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Daar hebben we net een stapje gemaakt en blijft het water nu nog iets boven winterpeil staan.

In het westelijk deel van het Land van Maas en Waal hebben we in een aantal peilgebieden de waterstanden tijdelijk lager dan het winterpeil ingesteld. Hiermee faciliteren we een vangactie van onze muskusrattenbestrijders. Dankzij de lage waterstanden kunnen de bestrijders de sporen van de ratten beter volgen in de deels drooggevallen taluds van de watergangen.

We verwachten aankomende week geen bijzondere maatregelen te nemen in het waterbeheer.