Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

Vorige week is er in het Rivierengebied tussen de 35 mm en 40 mm neerslag gevallen. De neerslag viel verspreid over de week. Er waren geen al te grote pieken. De regen had dus ook weinig effect op onze peilbeheersing.

In het Westen van het gebied voeren we water af. Daarvoor draaien het Kolffgemaal en de boezembemaling in Kinderdijk iedere dag. De grondwaterstanden hebben zich hier hersteld en zijn normaal voor de tijd van het jaar.

 Op de hogere oeverwallen langs de Waal is er nog wel steeds aanvoer van water nodig. De behoefte daaraan neemt wel af, nu de rivierwaterstanden stijgen. Op de hoge zandgronden rond Nijmegen hebben de grondwaterstanden zich nog niet helemaal hersteld. In deze regio is de neerslag van de komende dagen nog zeer welkom.  

Peilbeheersing

Alleen op de hogere oeverwallen langs de Waal en de hogere zandgronden rond Nijmegen houden we nog water vast. In de rest van het beheergebied voeren we de overtollige neerslag af. Het wordt langzaam natter. De vooruitzichten op de langere termijn zijn enigszins onzeker. Het is nog niet nodig om versneld naar winterpeil te gaan. Wel laten we in de nattere delen de peilen langzaamaan iets zakken.