Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Langzaam maar zeker neemt de vraag naar water weer toe in het rivierengebied. Daarom verhogen de peilbeheerders de waterpeilen. De peilen in de meeste deelwatersystemen staan nu een aantal centimeters hoger dan de normale zomerpeilen. Doordat de rivierwaterstanden lager zijn dan normaal, zijgt er meer water weg en kost het ons meer inspanning om voldoende water aan te voeren.

Ook het peilbeheer op de Linge vraagt veel inspanning. We hebben de provincie Zuid-Holland verzocht om beperkt te schutten bij de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem. We verliezen anders veel water bij het schutten van de schepen.

In het westen van het rivierengebied zijn de grondwaterstanden over het algemeen normaal voor de tijd van het jaar. Op sommige plaatsen zelfs nog iets hoger. In het oosten zijn de grondwaterstanden juist lager dan normaal. Dat verschil heeft te maken met de neerslag die in juni is gevallen: in het westen viel meer neerslag dan in het oosten.

Peilbeheersing

Water aanvoeren en maaien: dat is de komende week heel belangrijk voor het peilbeheer. Met het warme weer dat eraan komt, zal de watervraag verder toenemen. Daarop anticiperen we door meer water aan te voeren vanuit de grote rivieren. Ook verhogen we de waterpeilen in de gebieden waar veel water nodig is voor beregening.