Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Actuele toestand watersysteem

In het grootste deel van het rivierengebied houden we de zomerpeilen aan. In sommige akkerbouwgebieden staat het waterpeil iets onder het zomerpeil vanwege de oogst en omdat het lokaal erg nat is. In andere gebieden staan de peilen onder of boven het zomerpeil, omdat er onderhoud plaatsvindt zoals maaien of baggeren. De watervraag is laag en de bovenste laag van het grondwater is op de meeste plaatsen na een natte septembermaand weer op normaal niveau.

Peilbeheersing: hoger peil voor onderhoud

Er wordt met name in de hoger gelegen gebieden in het oosten van ons gebied nog water ingelaten om de zomerpeilen aan te kunnen houden. Ook laten we op sommige plekken in het gebied nog water in, om onderhoud te kunnen doen. Dit onderhoud doen we daar varend en daarvoor moet het water hoog genoeg staan.

In de rest van het gebied is het op dit moment een combinatie van vasthouden, langzaam uit laten zakken en af en toe langzaam afvoeren.