Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Het wordt droger. Ook in het rivierengebied. De waterpeilen in onze watersystemen zijn ingesteld op de zomerpeilen. En op plaatsen waar het kan en nodig is, iets hoger. In de oostelijke streefpeilgebieden, waar wateraanvoer niet mogelijk is, hebben we een aantal weken geleden de waterstanden al langzaam verhoogd, door stuwstanden te verhogen en water vast te houden.

Het neerslagtekort (het verschil tussen neerslag en verdamping) is afgelopen week toegenomen tot 80 mm.

In de akkerbouwgebieden beregenen agrariërs intensief om het neerslagtekort te compenseren. Ook de fruittelers beregenen veel om droogte te voorkomen. Om dit mogelijk te maken voeren wij in ons gebied relatief veel water aan voor de tijd van het jaar. Op sommige plaatsen vraagt dat wat meer aandacht. Maar over het algemeen lukt het nog steeds goed om aan de watervraag te voldoen.

Peilbeheersing

Het neerslagtekort vraagt om extra wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Met de aanvoer verhogen we (tijdelijk) de waterstanden extra op de plaatsen waar de vraag voor peilhandhaving en beregening groot is. Naast de aanvoer houden we ook de mate van begroeiing van onze watergangen in de gaten. Dit om het water zo goed mogelijk te verdelen en zoveel mogelijk watervragers te bedienen. Want door de hogere temperaturen gaat de vegetatie in onze watergangen sneller groeien, waardoor het transport van water meer weerstand ondervindt. In een aantal deelwatersystemen zijn we al begonnen met varend onderhoud. In de andere gebieden starten we volgende week met maaien.