Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Actuele toestand watersysteem

Bijna alle deelwatersystemen zijn ingesteld op het winterpeil, of nog een klein beetje daarboven. Behalve in de Alblasserwaard en in de Vijfheerenlanden. In deze gebieden duurt de overgang van zomer- naar winterpeil iets langer. Dat komt door de gevoeligheid voor bodemdaling en het geringe verschil tussen het zomer- en het winterpeil. 

Het heeft afgelopen week weinig geregend en daardoor merken we dat de waterstanden op de hoger gelegen oeverwallen een beetje beginnen te dalen. De inlaten staan bijna overal dicht.

Op de Maas gaat op dit moment een kleine afvoergolf voorbij. Daardoor zijn onze vrije lozingspunten ‘geblokkeerd’. De gemalen langs deze rivier nemen de afvoer over.

Peilbeheersing

Met het stabiele en droge weer dat voor aankomende week wordt voorspeld, verwachten we weinig maatregelen te nemen in het peilbeheer. Wanneer waterstanden te veel dalen, anticiperen we daarop door lokaal een klein beetje water in te laten. We kunnen rustig beginnen aan de winterperiode.