Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

In het grootste gedeelte van Rivierenland handhaven we de zomerpeilen. In sommige akkerbouwgebieden staat het waterpeil iets onder zomerpeil vanwege de oogst en lokaal natte omstandigheden. In andere gebieden staan de peilen onder of boven het zomerpeil vanwege onderhoudswerkzaamheden zoals maaien en baggeren. De watervraag is laag. We laten alleen nog water in voor peilbeheersing en voor maaiend onderhoud. En op de meeste plaatsen beperken we het inlaten van water iets meer.

Peilbeheersing

We laten met name in de hoger gelegen gebieden nog water in voor peilbeheersing. In de rest van het gebied laten we lokaal water in voor onderhoud. In de lagergelegen gebieden houden we water vast. Ook de komende neerslag proberen we zo goed mogelijk vast te houden.