Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

Voor de tijd van het jaar is het droog in het rivierengebied. Afgelopen drie weken is er bijna geen neerslag gevallen (3 tot 8 mm in drie weken tijd). De rivierwaterstanden zijn normaal voor de tijd van het jaar. Hierdoor zien we de grondwaterstanden langzaam dalen. Afgelopen week zijn we steeds meer water gaan vasthouden op de plaatsen waar dit mogelijk en gewenst is. Dit kan doordat er ook locaties in de polders zijn met kwelwater. Hier kun je kiezen voor water vasthouden. Of je voert toch water af omdat het nog te nat is. We leveren hierin maatwerk per peilgebied. In het oosten op de hogere zandgronden en op de zanderige oeverwallen langs de Waal zien we dat wateraanvoer nodig is om de peilen niet te ver te laten dalen. In de gebieden Waalsprong, Neerbosch en Ooijpolder zien we dat de waterstanden zich hier deze winter nog niet hebben kunnen herstellen van de droge zomer. Een flinke hoogwatergolf kan hier nog verandering in brengen maar of die nog gaat komen?

Peilbeheersing

Peilbeheer is nu echt maatwerk in het rivierengebied. Er is al langere tijd sprake van droog weer en als we naar de lange termijn voorspelling kijken, blijft het nog wel even droog. We bekijken per locatie wat de juiste strategie is voor deze week. Water afvoeren of aanvoeren waar dat nodig is; water vasthouden waar het kan. In het algemeen staan we net iets boven winterpeil en zo houden we het nog even.