Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Actuele toestand watersysteem

De neerslaghoeveelheden die werden voorspeld voor de Kerstdagen zijn niet of nauwelijks gevallen. Hierdoor hoeven we weinig water af te voeren en is het rustig wat betreft waterbeheersing. Inlaten staan dicht of op een klein kiertje om het peil op de hogere delen te handhaven. Ondanks dat er de laatste dagen weinig neerslag is gevallen is de bovengrond in ons beheergebied nog nat en grotendeels verzadigd. In de peilgebieden waar we baggeren houden we de peilen wat hoger om extra tegendruk te bieden aan de oevers. Grondwaterstanden bevinden zich bijna allemaal op het niveau van het langjarig gemiddelde.

Peilbeheersing

De afgelopen weken stonden in het teken van een rustige overgang naar het winterpeil. Inmiddels staan bijna alle deelwatersystemen op het winterpeil en de gebieden die er nog iets boven staan volgen in de loop van deze week. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden malen we tot winterpeil, maar blijven de waterpeilen in de peilgebieden daar gemiddeld nog iets boven. De laatste stap naar winterpeil nemen we bij langdurig natte omstandigheden.

Met rustig weer en relatief lage rivierstranden in het vooruitzicht verwachten we in deze laatste week van 2021 geen bijzonderheden en weinig actieve ingrepen in de peilbeheersing.