Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

De kwel begint af te nemen omdat de waterstand van de rivieren langzaam terugkeert naar normale waarden. In het westen van het rivierengebied is vorige week ook nog de nodige neerslag gevallen (ca. 40 mm). Daarom voeren we hier nog steeds een beetje water af. De waterstanden staan op winterpeil. In het oostelijke deel van het gebied is minder neerslag gevallen. Daar proberen we lokaal het water vast te houden. Het kan voorkomen dat de waterstanden lokaal iets boven winterpeil staan.

Peilbeheersing

We voeren het laatste water van afgelopen week nog af. De kwel stabiliseert. Daarom maken wij ons na een periode van afvoeren klaar om het (kwel) water te gaan vasthouden. We laten het water op winterpeil staan maar leveren op de hogere delen maatwerk.

In het oosten van het gebied gaan we de laatste restjes neerslag opvangen. Dat doen we door de stuwen iets omhoog te zetten. In het westelijke deel van het gebied voeren we nog een beetje af. Heel lokaal bestaat de kans dat we water moeten inlaten voor peilhandhaving (oostelijk deel van de Bommelerwaard).

Wat is kwel?

Kwel is grondwater dat bij hoge rivierwaterstanden vanuit de rivier via de ondergrond, naar de lagergelegen grond en sloten stroomt. Kwel doet zich overal langs de rivier voor en is herkenbaar aan de plassen op de velden als het hoogwater is.