Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Actuele toestand watersysteem

 

Vanwege de harde wind van de laatste dagen en de licht verhoogde rivierafvoeren hebben we gebiedsbreed te maken met verhoogde rivierwaterstanden. Niet extreem, maar wel merkbaar en dus werk aan de winkel. Tijdens de feestdagen viel er soms een beetje neerslag en het overtollige water is afgevoerd. Heel veel extra inspanningen vroeg dit niet.

In onze deelwatersystemen zijn alle peilgebieden ingesteld op het winterpeil. Lokaal worden er nog kleine peilaanpassingen gedaan om tot de gewenste afvoeren en waterstanden te komen. Grondwaterstanden laten een wisselend beeld zien, maar zijn over het algemeen gemiddeld voor de tijd van het jaar.

De Waal vult de laagste uiterwaarden, zoals de Heesseltsche Uiterwaard. Ook lage buitenpolders kunnen vol stromen.

Peilbeheersing

We hebben de komende dagen te maken met neerslag, wind en verhoogde rivierwaterstanden op Rijn, Waal en Maas. De piek wordt dit weekend verwacht op bijna 13m +NAP bij Lobith. Vanwege de verhoogde rivierstanden zullen we neerslag en kwel met onze gemalen naar buiten moeten pompen. Lozing onder 'vrij verval' is niet meer mogelijk. In Kinderdijk moeten we er rekening mee houden dat de getijden op de Lek langdurig hoog zijn.

We verwachten geen extremen, maar zien wel op drie fronten aanleiding tot handelen. Een verhoogde waakzaamheid is geboden, zodat we kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.