Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Actuele toestand watersysteem

Het is nat in het gebied. Dat komt door een combinatie van neerslag en kwelwater door de verhoogde rivierstanden. Grondwaterstanden staan relatief hoog voor de tijd van het jaar. Lokaal leidt dit tot iets hogere waterstanden dan normaal. Door de harde wind in combinatie met de verhoogde rivierafvoeren is er vorige week een beetje water in de laag-bekade polders van de Noordwaard gestroomd. Dit was ook verwacht. Ook in de Waalsprong worden de plassen door kwel gevoed en daar laten we de plaspeilen ook bewust stijgen. We bufferen hiermee het water voor komend voorjaar en zomer. In alle deelwatersystemen zijn de winterpeilen ingesteld en staan de inlaten dicht.

Peilbeheersing

Door de hoge waterstanden op de rivieren blijft de kwel vanuit de rivieren de komende week aanhouden. Het overschot aan kwelwater voeren we rustig af met behulp van onze stuwen en gemalen. We houden een piek in de afvoer van de Maas in de gaten, maar verwachten behalve wat extra kwel, geen bijzonderheden wanneer deze piek het rivierengebied passeert. Enkele gemalen zullen extra draaiuren gaan maken als de piek langskomt en er tijdelijk geen afvoer onder vrij verval is. Wanneer er in onze watersystemen te hoge waterstanden dreigen te ontstaan door meer kwel, zullen we daarop anticiperen door stuwstanden tijdelijk te verlagen.