Waterbericht: stabiele peilen in warme week

Afgelopen week waren weer en peilbeheer rustig en stabiel. In deze late hete week houden we sloten en weteringen op of net boven zomerpeil. Door gestegen rivierwaterstanden is er voldoende water beschikbaar.

Toestand watersysteem

De lichte neerslag van afgelopen week beïnvloedde de waterstanden niet. De natte weken van begin augustus leidden alleen in de laagste polders van de Alblasserwaard nog tot wat ‘nalevering’ uit de verzadigde bodem. In de boezems houden we alvast iets meer water vast. Elders in het rivierengebied voerden we mondjesmaat water aan om sloten op peil te houden. Met het oog op de warmte van deze week, lieten we de waterstanden licht stijgen in gebieden waar het meer moeite kost om water aan te voeren.

Op de Maas leidde een defect aan de stuw bij Grave tot een snelle daling van de rivierwaterstand. Voordat dit gevolgen had voor ons peilbeheer in het Land van Maas en Waal, wist Rijkswaterstaat de stuw en de rivierwaterstand te herstellen.

Weer en rivier

Deze week wordt warm en zonnig, maar zo laat in de zomer zijn verdamping en straling wat minder: er zijn minder zonuren, de nachten zijn koel en overdag is er soms sluierbewolking. Neerslag wordt niet verwacht, hoewel tegen het weekend onweer kan ontstaan.

Op de Rijn passeerde maandag bij Lobith een kleine golf van 9,35m +NAP, vandaag verdwijnt het topje bij Gorinchem. Het leidt ertoe dat grondwater op de meeste plaatsen nog steeds relatief hoog is. Wegzijging (slootpeil zakt bij een lage rivierstand) blijft uit en kwel (rivierwater duwt grondwater omhoog) treedt op. Een tweede golfje is in aantocht, dus voorlopig gunstige rivierwaterstanden. De afvoer op de Maas is normaal voor de tijd van het jaar.

Peilbeheersing

Ondanks de droge maand juni en de natte maand augustus was dit voor ons peilbeheer een kalme zomer. In dit mooie septemberweer houden we het water op zomerpeil of iets daarboven. Nu de pluk in de fruitteelt in volle gang is, valt de vraag naar water grotendeels weg. Geholpen door de wat hogere rivierwaterstanden kost het weinig moeite om de peilen te handhaven door slechts een beetje water aan te voeren. We blijven alert op een lokale onweersbui.