Het blijft nat en koud voor de tijd van het jaar. De komende tijd wordt elke dag regen verwacht. Ook rivierwaterstanden en grondwaterstanden stijgen. We voeren minder water aan en gaan nu ook een beetje water afvoeren. Het water in de sloten houden we op zomerpeil.

Toestand watersysteem

Door de aanhoudende regen en stijgende rivierwaterstanden hoeven we minder water aan te voeren om de peilen te handhaven. Waar we vorige week alleen in het westen van ons gebied water afvoerden, doen we dit nu in alle lage delen van het rivierengebied. We zien dat na de aanhoudende regen de grondwaterstanden overal stijgen. Hoe snel dit gaat is onder andere afhankelijk van het type ondergrond, de rivierstand en de hoeveelheid neerslag die lokaal gevallen is.

Weer en rivier

Het blijft nat en koud voor de tijd van het jaar. Elke dag wordt er regen verwacht, gemiddeld rond de 10 millimeter per dag. De waterstand bij Lobith is laag voor de tijd van het jaar maar gaat stijgen richting NAP + 9,0 m vanwege neerslag in Duitsland en de Alpen. Het debiet bij meetpunt St. Pieter schommelt tussen 200 en 300 m³/s. Dit is iets hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

Peilbeheersing

We houden het water in de sloten op zomerpeil. Omdat het al lang nat is, en er ook elke dag regen verwacht wordt, heeft het weinig nut om water vast te houden. Naast de dagelijkse regen zullen ook de hogere rivierstanden bijdragen aan het herstel van de grondwaterstanden. Overtollig water voeren we af.