Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Als gevolg van het zachte najaarsweer zetten we de eerste stap naar het winterpeil nog niet. We laten het grootste deel van het rivierengebied op het zomerpeil ingesteld staan. Lokaal zakken de waterstanden tot iets onder zomerpeil. Dat komt door het uitblijven van neerslag en de lage rivierstanden. In de akkerbouwgebieden in het westelijke deel van het beheergebied doen we dit vanwege het bewerken van de gronden. In het oosten van het gebied en op de hoger gelegen delen in het Rijk van Nijmegen zijn de waterstanden nog steeds erg laag. Ze staan daar onder het streefpeil.

Peilbeheersing

Op de hogere oeverwallen en de hogere zandgronden blijft het belangrijk om water in te laten. Dit doen we omdat water naar de ondergrond wegzijgt. Door water in te laten kunnen we het zomerpeil handhaven. We verwachten komende week minder water in te laten. Dat komt door de verwachte neerslag en lagere temperatuur. We houden dan neerslag waar mogelijk vast. Zo vullen we de polders aan tot zomerpeil. In de lagere delen van het beheergebied voeren we het overtollige water af. Voor het oosten van het beheergebied verwachten we dat de waterstanden pas weer gaan stijgen als de rivieren gaan stijgen. Door de rivierstijging neemt de kwelaanvoer toe en neemt de wegzijging verder af.