Het zal niemand ontgaan zijn: het is nog steeds nat in het rivierengebied. De afgelopen dagen hielden we de ontwikkelingen rondom de overlast van de neerslag bij in onze blog. Inmiddels zijn de Linge en het Merwedekanaal weer (bijna) op de normale waarden voor de tijd van het jaar. We voeren het laatste water van afgelopen natte week nog af.

De grote rivieren stijgen nu en de kweldruk naar de polders neemt toe

We zien de eerste tekenen van kwel al terug in de waterstanden. Na een periode van neerslag afvoeren maken wij ons klaar om het kwelwater te gaan afvoeren.

Maar wat is kwel nu eigenlijk?

Kwel is grondwater dat bij hoge rivierwaterstanden vanuit de rivier via de ondergrond, naar de lagergelegen grond en sloten stroomt. Kwel doet zich overal langs de rivier voor en is herkenbaar aan de plassen op de velden als het hoogwater is. Meer informatie hierover vind je hier.

We houden het water op winterpeil, maar leveren op bepaalde plaatsen wel maatwerk

Langs de Maas, in de omgeving van Heusden, verhogen we bijvoorbeeld de waterstanden. Daarmee verlagen we de kweldruk. We zetten op sommige plekken ook stuwen naar beneden om het kwelwater af te voeren. Bijvoorbeeld langs de hoge oeverwallen van de Tielerwaard, gelegen tussen Gorinchem en Tiel. Hier moet het water via een lange afvoerroute naar de Linge stromen. Door deze lange afvoerroute is het nodig om de stuwen naar beneden te zetten om het kwelwater af te voeren.