Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

De waterpeilen staan op zomerpeil of op zomerpeil plus. De vraag naar water is op dit moment niet groot. We laten vooral voor het handhaven van het peil water in vanuit de rivieren. Op de plaatsen waar we wat meer water aanvoeren ontstaan toch wel peilverschillen; hoger bij de aanvoerlocatie en lager in de haarvaten. Door de temperatuur en het groeizame weer van de laatste weken neemt de begroeiing in de watergangen snel toe. De grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen in het rivierengebied gelijk gebleven of zakken licht.

Peilbeheersing

De watervraag voor beregening is op dit moment laag maar zal door het droge weer wel gaan toenemen. In de loop van de week zullen we daarom meer water inlaten en aanvoeren. We merken dat het transport van water op sommige plaatsen moeilijker wordt omdat de begroeiing toeneemt. Peilbeheersing vraagt hierdoor extra aandacht van peilbeheerders en onderhoudsmedewerkers. Om water aan te kunnen blijven voeren is het belangrijk dat het (hoofd)watersysteem schoon genoeg is.