Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

In het oostelijke deel van het rivierengebied zijn de waterstanden lokaal weggezakt tot aan het winterpeil. Dat komt door de lage rivier- en grondwaterstanden. In de overige delen van het rivierengebied staat het water nu gemiddeld tussen zomer- en winterpeil. In de Alblasserwaard en sommige andere gebieden zijn de waterstanden opgelopen tot zomerpeil of zelfs iets daarboven. De opgelopen standen zijn het gevolg van het tijdelijk uitzetten van de gemalen in verband met ijsvorming. Het uitzetten is soms noodzakelijk om schade aan vijzels en kleppen te voorkomen. 

Peilbeheersing

Voor de komende week laten we op de hogere delen en oeverwallen nog steeds water in. Dat doen we om de peilen te kunnen handhaven. De verwachte neerslag draagt eraan bij dat we in de loop van deze week minder water hoeven in te laten. In de lagergelegen delen voeren we het overtollige water af. In het overgrote deel van het rivierengebied hebben we de waterpeilen ingesteld tussen zomer- en winterpeil. En in de akkerbouwgebieden van met name de Alm en Biesbosch hebben we de meeste peilgebieden ingesteld op winterpeil.